• Valodas

   angļu-latviešu

  latviešu-angļu

  krievu-latviešu

  latviešu-krievu

  angļu-krievu

  krievu-angļu

 • Notariāls apstiprinājums

 • Veids

  medicīniskie tulkojumi

  juridiskie tulkojumi

  finanšu tulkojumi
  literārie tulkojumi

  tehniskie tulkojumi

  mājas lapu tulkojumi

  tulkojumi informāciju tehnoloģiju jomā

  reklāmas materiālu tulkošana

  lietošanas instrukcijas tulkošana

  dokumentu tulkojumi

  kursa darbu un diplomdarbu tulkošana u.c.

 • Rakstiska tulkošana, mutiska (gan konsekutīvi, gan sinhroni) tulkošana