GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI:

grāmatvedības politikas izstrāde

pirmdokumentu pārbaude, iegrāmatošana un noformēšana    (izrakstītie un saņemtie rēķini, čeki)
bankas operāciju iegrāmatošana
kases operāciju uzskaite
pamatlīdzekļu uzskaite
atskaišu un pārskatu sagatavošana un iesniegšana VID, CSP
debitoru/ kreditoru uzskaite un kontrole
materiālo vērtību inventarizācija
grāmatvedības uzskaites atjaunošana par iepriekšējiem     periodiem
saimnieciskās darbības veicēju un individuālo komersantu     grāmatvedība
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju grāmatvedība
u.c. finanšu pakalpojumi, piemēram, naudas plūsmas plānošana, budžeta izpildes kontrole, pamatlīdzekļu inventarizācija